Problemy z nazwą dla Morza Szkockiego

Czasami nawet w nauce takiej, jak geografia zdarzają się nieścisłości językowe związane z nazwą. Właśnie taka sytuacja miała miejsce jeszcze do niedawna w przypadku Morza Szkockiego.

Morze Szkockie czy the Minch?

Jeszcze do 2008 roku w naszym ojczystym języku mianem „Morza Szkockiego” określano cieśninę the Minch w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, u wybrzeży Szkocji. Na południu cieśnina ta łączy się z Morzem Hebrydzkim.

Dopiero po obradach Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej ustaliła, że należy to zmienić. Od tego czasu nazwa „Morze szkockie” dotyczy wyłącznie akwenu w języku angielskim nazywanego Inner Seas of the West Coast of Scotland, określenia stosowanego przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną. Dla cieśniny zarezerwowano zaś w naszym języku angielsko brzmiącą nazwę the Minch.

Gdzie znajduje się zatem samo morze? Obejmuje przestrzeń od cieśniny the Minch aż po Kanał Północny, przy zachodnich wybrzeżach Szkocji i północnych Irlandii.

Czasami nauka geografii może napotkać różne trudności w nazewnictwie, które mogą prowadzić do błędów.