Nazwy mórz i oceanów na świecie. Jak można podzielić morza świata? Wszystkie morza świata

Morze jest to naturalny zbiornik wodny, stanowiący część oceanu, wydzielona od niego brzegami kontynentu. Jego wyodrębniony charakter wpływa na powstanie konkretnych cech obszaru, które są nazywane ustrojem hydrologicznym, który wyróżnia wszystkie morza świata.

wszystkie morza świata

Niektóre morza na świecie zaliczają się do ich kategorii wyłącznie zwyczajowo, gdyż tak naprawdę nie spełniają wytycznych z definicji. Do tego typu zbiorników należą: Morze Kaspijskie i Morze Martwe, które nie mają bezpośredniego połączenia z żadnym z oceanów.

Nazwy mórz na świecie są nadawane ze względu na ich położenie geograficzne (sąsiedztwo państw lub miast) lub ich charakterystykę, na przykład: nazwa Morza Czarnego pochodzi od siarczków znajdujących się w jego wodzie, które barwią ją na ciemny kolor; a Morze Czerwone regularnie zakwita na czerwono-brązowy kolor tysiącami sinic. Niektóre inne nazwy mórz i oceanów pochodzą od ich charakteru (np. Ocean Spokojny).

nazwy mórz i oceanów na świecie

Morza można podzielić według różnych kategorii. Ze względu na położenie możemy mówić o morzach: otwartych, przybrzeżnych, międzywyspowych, międzykontynentalnych lub wewnątrzkontynentalnych. Można również wprowadzić podział na zbiorniki przynależne do konkretnych oceanów.