Polityka w kraju

Partie polityczne oraz liczne ugrupowania mające wpływ na kształtowanie polityki w naszym kraju niejednokrotnie nie mogą dojść między sobą do jednolitego porozumienia w wielu kwestiach. Zróżnicowanie poglądów na politykę socjalną, emerytalno-rentową, politykę społeczną jest tak ogromne, że potrafi prowadzić do poważnych zaognień politycznych, a głównym powodem takiej sytuacji jest znikoma przewaga parlamentarna jakiejkolwiek z rządzących partii, oraz bardzo nikła frekwencja wyborcza, gdzie odzwierciedla tylko poglądy polityczne tylko garstki naszych mieszkańców.

 

Polityka kształtowana w naszym kraju pd względem kontaktów zagranicznych, militarnych akcji pokojowych czy wreszcie samych dyrektyw i zaleceń Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od dosyć niedawna, wzbudza wśród polaków także wielkie emocje i kontrowersje. Jesteśmy specyficznym narodem i specyficznym krajem gdzie od zawsze polityka podgrzewała atmosferę, lecz warto dodać, że mimo tylu przeszkód nasz kraj ciągle prężnie rozwija się i idzie na przód.