Pielgrzymki świata. Do jakiego miejsca pielgrzymuje najwięcej ludzi na świecie?

Na całym świecie jest więcej niż 1,5 miliarda ludzi, którzy uważają Islam za swoją religię, z kolei 2 miliardy chrześcijan postrzegają ją jako inną religię religią lub systemem. Świętą księgą Islamu jest Koran, w którym to spisane są wszystkie prawa i obowiązki według, których mają żyć ludzie wierzący w Mahometa. Głównym i fundamentalnym dogmatem islamu jest wiara w jedynego Boga, nazywanego Allahem. Wszyscy wierzący w Mahometa muzułmanie modlą się w meczetach, które są świątyniami modlitwy i w pewnym sensie odgrywają podobną rolę co kościół dla chrześcijan. W języku arabskim funkcjonują dwa pojęcia odnoszące się do meczetu: masdżid i dżami’. Meczet masdżid oznaczający budowlę, w której oddaje się cześć Mahometowi, z koleii dżami’ jest miejscem służącym do odprawiania wspólnych piątkowym rytualnych modlitw i spotkań.

Arabia saudyjska największa pielgrzymka świata

Al-Masjid al-Haram – Najświętszy Meczet, Meczet Mekka znajduje się w Arabii Saudyjskiej.
To ogromna budowla mogąca pomieścić do 4 mln ludzi w środku i na zewnątrz, zajmująca powierzchnię 356 800 m² (35,68 ha). Co roku meczet zapełniają miliony pielgrzymów.
Początki Świętego Meczetu związane są z panowaniem kalifa Umara i przypadają na lata 634-644. Święty Meczet, jest to największy meczet świata meczetem świata, otacza Al – Kabe, która jest uważana za najświętsze miejsce islamu.
Na przestrzenie wielu setek lat świątynię rozbudowywano, przebudowywano i udoskonalano aby sprostać potrzebom rosnącej liczby wiernych..
Wszystkie pomieszczenia zamknięte są wyposażone w klimatyzacje.
W czasie Zu al-hidżdża, który jest ostatnim dwunastym miesiącem według kalendarza muzułmańskiego, a jednocześnie miesiącem pielgrzymki, odbywa się tu jedno z najliczniejszych zgromadzeń na świecie. W tym miesiącu wszystkim wiernym Islam zaleca odbycie pielgrzymki do Mekki.
Centralnym punktem Wielkiego Meczetu jest sanktuarium Al-Kaaba z największą świętością muzułmanów – Hadżarem, który jest głównym celem rytualnej pielgrzymki zwanej hadż.