Cmentarz żydowski w Sopocie

W Sopocie znajduje się wiele naprawdę interesujących obiektów, które każdy turysta chcący choć trochę poznać to miasto powinien odwiedzić. Do takich obiektów zalicza się cmentarz żydowski. Trzeba bowiem podkreślić, że Sopot był miastem, w którym niegdyś zamieszkiwała społeczność żydowska. Kirkut jest pozostałością po niej. Przyjmuje się, że cmentarz żydowski powstał w tym mieście około roku 1913. Najstarszy ślad w źródłach kartograficznych pochodzi jednak z roku 1922.

 

Cmentarz zlokalizowany jest przy ulicy Jacka Malczewskiego. Ciekawym jest fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza żydowskiego znajduje się cmentarz katolicki oraz ewangelicki. Ten ostatni pełni obecnie funkcję cmentarza komunalnego. Cmentarz żydowski w Sopocie nie jest duży. Jego powierzchnia nie przekracza pół hektara. Cmentarz był użytkowany do roku 1939. Formalnie został zamknięty jednak dużo później, bo dopiero w roku 1948. Od okresu drugiej wojny światowej cmentarz te ulegał coraz większemu zniszczeniu. W roku 1983 zdecydowano o wpisaniu go do rejestru zabytków miasta Sopotu.