Kraj Polska

Polska jest krajem wielu możliwości, jeśli tylko zechcemy. Bez ciężkiej pracy i wysiłków nic nie przychodzi lekko, jednakże, jeśli już uda się nam coś zrealizować, trzymamy się tego kurczowo i staramy się gnać dalej, ku lepszej przyszłości. Człowiek jest istotą, której ciągle wszystkiego mało, i ciągle stara się zrobić jeszcze więcej. Tak zostaliśmy „zaprojektowani”, więc w chwilach niepowodzeń i trudnych sytuacji często się poddajemy.

 

W Polsce istnieje wiele polskich i zagranicznych korporacji, w których możemy pracować, odbywać staże, jak również bytować na co dzień. Pisząc o Polsce można by było napisać tomy, ale najważniejszą kwestią jest przede wszystkim to, czy rzeczywiście wierzymy w jej siły, czy jesteśmy nastawieni do niej negatywnie, a to ze względu na panujących w niej polityków. Osoba, na której barkach pozostają kwestie wyborów, i regulacji prawnych, która musi mądrze wybierać, nie każdemu może dogodzić. Nie zawsze zgadzamy się z decyzjami samorządów, gmin, zarządów, czy senatów, czy sejmu. Jednak będąc w ich sytuacji możliwe, ze podjęlibyśmy podobne decyzje. Ale to jest już kwestia „rachunku”.