Partie polityczne w Polsce

Współcześnie w Polsce po obaleniu komunizmu, panująca demokracja daje obywatelom wolne prawo głosu na dowolną partie. Na dzień dzisiejszy ukształtowało się kilka podstawowych ugrupowań politycznych, które wiodą prym w świecie politycznym naszego kraju. Ich programy polityczne różnią się diametralnie od siebie i o wiele częściej spotkać możemy punkty sporne, niż te jakie mogłyby je łączyć.

 

Żadna z wiodących partii w Polsce nie posiada aż takiej ogromnej przewagi parlamentarnej by mogła samodzielnie kształtować wizerunek polityczny oraz gospodarczy naszego kraju, stąd też nieodzowne jest łączenie się w przeróżne czasami bardzo egzotyczne koalicje, które mają tylko i wyłącznie podłoże polityczne. Świadectwem na brak miażdżącego poparcia jakiejkolwiek partii przez wyborców jest mało zadowalająca frekwencja wyborcza nie tylko w czasie wyborów parlamentarnych, ale i samorządowych. Jak widać sytuacja dotycząca partii politycznych w Polsce jest bardzo skomplikowana, ale młoda Polska demokracja napawa nadzieją.