Dzieje Birmy – Historia

Historia Birmy

Dzieje Birmy to niewątpliwie historia państwa, które niegdyś było prężne, a dziś jest trzeciorzędne i słabo rozwinięte. Natomiast kierunek, w którym obecnie podąża stwarza szanse aby na nowo stało się kluczowym graczem w rejonie południowo-wschodniej Azji. Aby dobrze poznać Birmę i jej dzisiejsze położenie geopolityczne należy poznać jej historię. Można się w niej doszukiwać wiele analogi historii Polski.

Okres świetności Birmy

Birma historia państwa, które boleśnie odczuwa upadek ze szczytu. Mayanmar dawnej to państwo z problemami wewnętrznymi na tle etnicznym. Można odnieść takie wrażenie gdyż już za czasów gdy Birma była prawdziwą potęgą stale dochodziło do rozpadu tego kraju. Od IX do XVIII w. państwo to jednoczyło się by potem oddawać się wewnętrznym konfliktom.

Czasu kolonialne

OD roku 1886 Birma należała do koloni Indyjskich, po tym jak Anglicy wdarli się na jej teren i zaprowadzili własny ład podporządkowując sobie całe państwo. Do roku 1937 ludność Birmy starała odzyskać autonomie po przez strajki i ruchy niepodległościowe, które tłumiono krwawo. Po anglikach przyszła kolej na Japonie, która miała podobne zamiary, natomiast Anglia zrehabilitowała się za krzywdy i pomogła Birmie uporać się z najeźdźcą w 1945 r.

Nieudana próba budowy państwa demokratycznego

Walki z Japonią wyłoniły demokratycznego przywódcę Aung San, który wynegocjował niepodległość dla Birmy. Jego demokratyczna partia wygrała nawet wybory a on sam został premierem. Jedna wraz z jego śmiercią 1947 r. upadła demokracja, ponieważ tłumiona była przez wojskową juntę.

Początek władzy wojskowej

Niepokoje społeczne trwające nieprzerwanie od śmierci demokratycznego przywódcy, wykorzystało wojsko. Dokonując zamachu stanu w 1962 r. z dowodzącym gen. Ne Win. Zapanował klimat reżimu komunistycznego, który wpędził kraj w biedę. W roku 1988 doszło do zrywu społecznego, który sprzeciwił się zmianom gospodarczym, które negatywnie się na nich odbiły(dewaluacja waluty). W konsekwencjo obalono rząd wojskowy ale nie na długo, ponieważ po kilku miesiącach znów wojsko objęło władzę w państwie. Wtedy dokonano zmiany nazwy kraju z Birma na Myanma. W 1990 roku w „wolnych” wyborach opozycyjna Narodowa Liga na rzecz Demokracji zdobyła 80% głosów. Wojskowi nie zezwolili na zabranie nowego parlamentu, deputowanych uwięziono, a stanowiska obsadzone zostały przez juntę. W latach 2005-06 junta przeniosła stolicę z Rangunu. Do nowej, wybudowanej od zera, na pustkowiu, w środku Birmy, nowej stolicy – Naypyidaw. 2007 rok przyniósł kolejne demonstracje niezadowolonej ludności, która zapoczątkowała zmiany administracyjne w Birmie.

Birmańska odwilż

Za początek odwilży uważa się 2011 r. wtedy stanowiska wojskowe w rządzie zastąpiono cywilami. Birma znacznie zmieniła się społecznie i gospodarczo. W końcu odważono się na liberalizację gospodarki, a w wyborach uzupełniających do parlamentu większość miejsc zdobyła opozycja. 2015 rok to wolne wybory i wyłonienie się demokratycznego przywódcy Aung San Suu Kyi notabene córki prekursora demokracji w Birmie. Podsumowując Birma to przepiękny kraj, który otwiera się na turystów, natomiast boryka się z wieloma problemami wewnętrznymi o których warto wiedzieć wybierając się tam na wakacje.