Podział regionalny w Polsce

Nie sposób wyobrazić sobie Polski bez podziału regionalnego oraz odrębności kulturowych jakie występują w naszym kraju. Mieszkańcy każdego regionu Polski maja swoje niepowtarzalne i specyficzne tradycje, będące naleciałościami z dawnych czasów nie zawsze najkorzystniej wpływających na nasz kraj biorąc pod uwagę długotrwałe zabory, czy nieustanne wojny. Łatwo znaleźć w regionach przygranicznych mnóstwo tradycji pochodzenia niemieckiego, czy z czasów zaborów rosyjskich, które są naturalnym skutkiem oddziaływania kultury tych krajów na naszą ojczyznę.

 

Różnorodność regionów Polski, to także zróżnicowany podział geograficzny stworzony naturalnie przez położenie naszego kraju, jakim będą góry, rozległa kraina mazurskich jezior, czy morze bałtyckie, które jest naturalna granica od strony północnej w naszym kraju. Regiony Polski to również przemysł i gospodarka, kopalnie i przemysł hutniczy na Śląsku oraz stocznie na Pomorzu. To wszystko sprawia, że nasz kraj jest bardzo zróżnicowany regionalnie pod bardzo wieloma względami.